Bereken Herbouwwaarde  
Type woning inhoud woning     m³   De vermelde bedragen zijn richtprijzen
Categorie Prijsstelling  €:/m³
Fundering %
Dak constructie %
Gevel constructie %
Afbouw en afwerking
Zonnecllectoren of PV-panelen %
Keuken Bad-Woonkamer %
Toeslagen/kortingen %
Totale verhoging %
Herbouwwaarde woning (prijs+verhoging x inhoud) €:
Uitleg herbouwwaarde meter