Berekenen Inboedel  
De vermelde bedragen zijn richtprijzen
Leeftijd hoofdkostwinner
Gezinssamenstelling
Netto maandinkomen
Oppervlakte woning
Eventuele bijtelling (voorzover niet apart verzekerd)
Heeft U meer dan € 12000 aan audiovisuele en computerapperatuur?
Zo ja, welk bedrag boven de € 12000 ?
Heeft U meer dan € 6000 aan lijfsieraden? Zo ja, welk bedrag daar boven.
Heeft U meer dan € 15000 aan bijzondere bezittingen? Zo ja, welk bedrag daar boven.
Is het huurdersbelang meer dan € 6000 ? Zo ja, welk bedrag daar boven.
Subtotaal bijtelling:
De geschatte totale waarde van uw inboedel is:
Toelichting